ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 05132210582 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد،خيابان خسروي نو،مقابل هتل ايران **دفترعراق: النجف الاشرف شارع الاسکان مکتب السلطاني مراجعه نمایید.