ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (051) 38592086 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد،خيابان خسروي نو،مقابل هتل ايران **دفترعراق: النجف الاشرف شارع الاسکان مکتب السلطاني مراجعه نمایید.